Publicații științifice

Scop – susținerea infrastructurii fundamentale pe care o oferim comunității cercetătorilor și asigurarea durabilității pe termen lung.

Misiune:

– Unirea cercetărilor, identificarea cunoștințelor;

– Oferirea mijloacelor de creare, căutare, citare, conexiune și utilizare a cercetărilor; Crearea valorilor și dezvoltarea serviciilor de cercetare inovaționale, deschise, integrate și durabile.

– Asigurarea posibilității de a accesa liber rezultatele științifice.

Activitatea «KVANTOR PLUS» este destinată în întregime cercetării deschise și conținutului conex domeniului dat, prin:

  • Crearea unui rol unic al întregului conținut investigațional în domeniul de cercetare în vederea interacțiunii între cercurile științifice largi în scopuri de satisfacere a cerințelor cercetătorilor.
  • Oferirea sprijinului oportun clienților noștri, reacționând prompt la cerințele schimbătoare ale comunității și propunând noi servicii, în caz de necesitate.
  • Atragerea organizațiilor pentru crearea noilor servicii.
  • Orientare spre necesitățile comunității științifice.

Direcțiile de bază în activitatea «KVANTOR PLUS»:

  • Activitate profesională, ştiinţifică şi tehnică:

– tipărirea revistelor și a altor publicații cu o periodicitate mai mică decât de patru ori pe săptămână;

– tipărirea cărților, broșurilor, notelor muzicale și partiturilor, hărților, atlaselor, posterelor, cataloagelor publicitare, pliantelor și altor materiale promoționale, timbrelor, timbrelor de acciz, formularelor de titluri, cecurilor și altor hârtii de valoare, hărților-smart, albumurilor, agendelor, calendarelor și altor tipuri de producție comercială, mărfurilor cancelarice personalizate și a. m. d., imprimate prin metoda tiparului înalt, tipar offset, fotogravură, flexografie, trafaret, la utilaje de multiplicare, printere, dispozitive pentru semne reliefate, inclusiv imprimarea instantă;

– imprimarea directă   pe materiale textile, plastic, sticlă, lemn și ceramică. De regulă, se imprimă lucrările ocrotite prin dreptul de autor.

Tot aici se include:

– tipărirea etichetelor, inclusiv metalice, prin tehnici de litografie, gravură, flexografie etc.

  • Publicitate și studiere a pieţei, activităţi ale agenţiilor de publicitate.
  • Servicii de reprezentare media.
  • Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice.